ubytovací řád

Ubytovací řád

Práva a povinnosti ubytovaných v Ubytovně Praha Koněvova

 

Charakteristika ubytovacího zařízení

Ubytovna má k dispozici 2,3,4,5,6,9 lůžkové pokoje.
Úmývárny, sprchy a WC jsou společné.
Na ubytovně je 6x v týdnu prováděn kompletní úklid včetně vynášení odpadků.
K dispozici je kuchyňka vybavená sporákem,elektrickou a mikrovlnou troubou a rychlovaznou konvic.
K dispozici je pračka. Cena za praní je 40 Kč

 

Práva ubytovaných

K dispozici samostatný klíč od vchodu a pokoje.Záloha na 1 klíč 50Kč.
Příchod a odchod z ubytovny není omezen.
Jedenkrát za 14 dní čisté povlečení(při znečistění možno za poplatek vyměnit).
Používání sociálního zařízení.
Používání kuchyněk.
Možnost sledování televize ve společných prostorech.

 

Ubytování a platby

  • aktuální ceny jsou na webu, na stránce Ceník

Případné slevy při dlouhodobém ubytování lze dohodnout s panem Petrem Nemanským.

Ubytování je možné od 11 hodin.
Při nástupu ubytování je potřeba předložit platný občanský průkaz nebo pas. Osoba bez dokladů nebude ubytována.
Při ukončení ubytování je nutné pokoj opustit do 10 hodin a klíče řádně odevzdat správci.

Platba pronájmu pokoje se provádí předem a nejpozději v den nástupu ubytování. Platbu na další dny je možné provézt nejpozději do 20 hodin.
Dlouhodobé ubytování a jeho prodloužení se platí jeden den před uplynutím zaplaceného nájemného.
Není platba provedena včas, považuje se ubytování za ukončené.
Při předčasném a neohlášeném ukončení bude z důvodu ušlého zisku navrácena klientovi polovina zaplacené částky. V případě včasného nahlášení takové události tj. týden dopředu bude klientovi navrácena celá částka.
V případě neohlášeného opuštění pokoje a nezaplacení řádného pronájmu budou veškeré věci přesunuty do skladu ubytovatele a po dobu 2 dnů uschovány. Po uplynutí této lhůty věci propadají ve prospěch ubytovatele a budou zlikvidovány.

V případě plné kapacity může být ubytovaný po předchozím upozornění od správce ubytovny, přestěhován na jiný pokoj.

 

Povinnosti ubytovaných

  • Po 22 hodině dodržovat noční klid.
  • Zamykat vchodové dveře po celý den i noc.
  • Návštěvy na pokojích nejsou povoleny.
  • Návštěvy povoleny pouze ve společenské místnosti a to do 21 hodin.

Rádia a televize používat v přiměřené hlučnosti tak, aby nedocházelo k rušení klidu ostatních ubytovaných.

 

! Přísný zákaz kouření na pokojích pod pokutou 500 Kč

Zákaz přechovávání zbraní či nebezpečných předmětů v prostorách ubytovny.
Zákaz přespávání cizích osob na pokojích a v prostorách ubytovny.
Nevstupovat ve znečistěných botách.
Na pokojích, chodbách a společných prostorách udržovat pořádek.
Je zakázáno poškozovat jakékoliv zařízení na ubytovně.
Je zakázáno používání soukromých elektrických spotřebičů na pokojích( kromě rádia a televize)
Na přípravu jídel používat výhradně vybavenou kuchyňku.
Po přípravě jídla v kuchyňkách ihned umýt nádobí, uklidit a umožnit užívání jiné osobě.
Ponechané špinavé nádobí v kuchyňce bude považováno za nepotřebné a tudíž vyhozeno.
Zakazuje se vyhazování předmětů z oken a věšení prádla vně oken.
Je zakázáno polepovat stěny a dveře, taktéž zatloukání hřebíčků a připínáčků do stěn, dveří a nábytku.
Po dobu topné sezóny při odchodu z pokoje stáhnout topení na minimum a zavřít okna.
Při ztrátě klíčů bude účtován poplatek 100 Kč.
Za osobní věci ponechané na pokojích a v jiných prostorách ubytovny v případě ztráty provozovatel neručí.

JAKÉKOLIV PORUŠENÍ UVEDENÝCH POVINNOSTÍ JE DŮVODEM K OKAMŽITÉMU UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ BEZ NAVRÁCENÍ UBYTOVACÍHO POPLATKU