Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem osobních údajů

Výhradním správcem osobních údajů je provozovatel ubytovny Koněvova a webu www.ubytovna-praha-konevova.cz je Petr Nemanský, sídlem Praha – Ďáblice, Kokořínská 187/31, PSČ 18200, IČ: 45286876, dále jen Správce.

Kde jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou uloženy u správce osobních údajů.
Po dobu nezbytně nutnou ke zpracování mohou být osobní údaje uloženy u pověřených zpracovatelů.
Správce spolupracuje výhradně se zpracovateli, kteří poskytují dostatečnou záruku ochrany osobních údajů.
Zpracování a uložení osobních údajů probíhá výhradně na území České republiky, nejsou zpracovávány mimo území EU.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, maximálně 5 let, pokud není zákonem stanoveno jinak. Potom jsou vymazány.

Jaké údaje zpracováváme

 1. Kontaktní formulář
 2. Rezervace
 3. Cookies

Kontaktní formulář

Na stránkách www.ubytovna-praha-konevova.cz je možné použít Kontaktní formulář, pomocí kterého jsou informace odesílány na info@ubytovna-praha-konevova.cz.

Zpracovávané údaje
Jméno, příjmení, email, telefon a pohlaví (při volbě sdíleného pokoje).

Kdo údaje zpracovává
Správcem i zpracovatelem osobních údajů odesílaných emailem, resp. kontaktním formulářem, je Správce.

Důvod zpracování
Udělení souhlasu zájemce s ubytováním a s možností, aby ho správce v této věci kontaktoval.

Rezervace

Údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy
Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště a datum narození

Údaje zpracovávané z důvodu plnění zákonných povinností vůči orgánům veřejné správy
Státní občanství, číslo dokladu totožnosti nebo pasu, účel pobytu a číslo víza.

Údaje zpracovávané za účelem, tiskových zpráv a jiné komunikace s veřejností
Fotografie a obrazového záznamu z prostředí ubytovacího zařízení (pouze se souhlasem dotčené osoby).

Kdo údaje zpracovává
Správcem a zpracovatelem osobních údajů rezervace je Správce.

Důvod zpracování
Údaje pro uzavření smlouvy.

Cookies

Na stránkách www.ubytovna-praha-konevova.cz jsou použity cookies.

 • Cookies zajišťující funkčnost webu ubytovna-praha-konevova.cz
 • Google Analytics – měření návštěvnosti webu
 • Google Ads, Sklik – marketing / reklama

Cookies si každý uživatel může nastavit ve svém prohlížeči. Návod je veřejně dostupný na https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Práva

Každý ubytovaný má právo

 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
 • odvolat souhlas, pokud byl udělen
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • na přenositelnost osobních údajů
 • na vznesení námitky při zpracování osobních údajů
 • podat proti správci stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420234665 111, web: UOOU.CZ.